Xây dựng 5 huyện thành quận – khó khăn trong đầu tư đỡ được gỡ bỏ

Hiện nay thành phố Hà Nôi vẫn còn một số huyện vậy nên thành phố đang đề xuất phương án chuyển những huyện đó thành quận. Để làm được điều này cần phải thực hiện rất nhiều bước. Nó cần có sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngàn. Vì vậy mà mới đây nhất, thành phố Hà Nội đã ban hành công văn yêu cầu tất cả rà soát lại toàn bộ các thông tin nhiệm vụ đã được giao. Từ đó cố gắng tháo gỡ những khó khăn của từng huyện để hoàn thành mục tiêu. Thành phố Hà Nội đã và đang làm được những gì để biến 5 huyện thành quận thì hãy đọc ngay bài viết dưới đây của nmilner nhé.

5 huyện Hà Nội sẽ thành quận

Triển khai các đề án đầu tư xây dựng, phát triển 5 huyện (Hoài Đức, Thanh Trì, Đông Anh, Gia Lâm, Đan Phượng) thành quận. Giám đốc các sở là thành viên Ban Chỉ đạo khẩn trương rà soát toàn bộ các nhiệm vụ được giao. Tất cả trong việc đầu tư xây dựng 5 huyện thành quận. Đề xuất TP các biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Tất cả trên tinh thần tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách để xây dựng 5 huyện thành quận…

Đồng thời, tổng hợp số dự án cấp huyện và số vốn theo ngành, lĩnh vực trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025. Kế hoạch đầu tư công năm 2022 của huyện. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Từ đó phục vụ hoàn thành tiêu chí lên quận.

UBND thành phố Hà Nội
UBND thành phố Hà Nội gỡ khó cho đầu tư cho 5 quận

Kế hoạch xây dựng và phát triển đầu tư

Các huyện ưu tiên bố trí kế hoạch vốn cho các nhiệm vụ, dự án. Nhằm hoàn thành các tiêu chí lên quận chưa đạt trong quá trình xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội. Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và giai đoạn 2021-2025 của huyện… UBND thành phố mới đây đã ban hành Công văn số 3599/UBND-NC. Nội dung về việc báo cáo tình hình thực hiện đồ án đầu tư. Kế hoạch xây dựng 5 huyện thành quận.

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 23.9.2021 của HĐND thành phố Hà Nội. Nội dung về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2021-2025) của thành phố. Từ đó bố trí kế hoạch đầu tư. Căn cứ chỉ đạo của ông Chu Ngọc Anh – Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng, phát triển 5 huyện thành quận của thành phố Hà Nội. Giám đốc các sở là thành viên Ban Chỉ đạo khẩn trương rà soát toàn bộ các nhiệm vụ được giao.

Kế hoạch thực hiện của thành phố Hà Nội

Theo yêu cầu, các huyện ưu tiên bố trí kế hoạch vốn cho các nhiệm vụ, dự án. Từ đó nhằm hoàn thành các tiêu chí lên quận chưa đạt trong quá trình xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội. Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và giai đoạn 2021-2025 của huyện.

Kế hoạch thực hiện của Hà Nội
Ban Chỉ đạo xây dựng, phát triển 5 huyện thành quận

Trước đó, đầu tháng 6, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng, phát triển 5 huyện thành quận. Theo thông tin tại buổi họp, UBND TP đã phê duyệt Đề án phát triển lên quận đối với huyện Hoài Đức. Mục tiêu huyện lên quận vào năm 2020. Đối với 4 huyện còn lại là Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Đan Phượng được đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ lên quận.

UBND TP cũng đã bố trí hơn 10.600 tỷ đồng trong giai đoạn 2016 – 2020. Mục tiêu để đầu tư các dự án cấp TP trên địa bàn 5 huyện. Tuy nhiên cho đến nay, cả 5 huyện đều có từ 3 đến 6 tiêu chí chưa đạt. Trong đó đều chưa đạt 2 tiêu chí quan trọng là cân đối thu, chi ngân sách. Thêm vào đó mật độ đường giao thông đô thị cũng chưa đạt.

Đáng chú ý, Hà Nội dự tính trong giai đoạn 2021-2025. Phát triển 5 huyện Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng lên quận. Và 3 huyện khác sẽ lên quận ở giai đoạn 2026-2030…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *