Thông tin về cách xác định giá đất mới của năm 2021

Những thông tin thị trường bất động sản luôn cập nhật hàng ngày hàng giờ đòi hỏi các nhà đầu tư không được bỏ lỡ. Nó không đơn giản chỉ là giá nhà đất ra sao, các chung cư căn hộ nào sắp ra mắt. Muốn đầu tư bất động sản bạn chắc chắn phải hiểu biết về các điều Luật có liên quan. Các điều luật cũng sẽ thường xuyên thay đổi để đáp ứng và phù hợp với tình hình thị trường hiện tại. Mới đây nhất, các nhà đầu tư hoặc người có liên quan cần phải biết được cách tính và xác định xác định giá đất ở 2021.

Giá đất là gì?

Giá đất là giá trị của quyền sử dụng đất tính trên một đơn vị diện tích đất. Giá đất dựa trên quy định tại khoản 19 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013. Khung giá đất được áp dụng định kỳ 5 năm/lần đối với từng loại đất, theo từng vùng. Theo khoản 19 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013, giá đất là giá trị của quyền sử dụng đất tính trên một đơn vị diện tích đất.

Thông tin về giá đất
Giá đất là giá trị của quyền sử dụng đất tính trên một đơn vị diện tích đất

Trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai. Như chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất… Thì cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất thường rất quan tâm đến giá đất đối với từng loại đất. Bởi giá đất trong một số trường hợp cụ thể có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người sử dụng đất.

Xác định giá đất dựa trên nguyên tắc

Việc định giá đất phải đảm bảo các nguyên tắc. Đất hợp pháp tại thời điểm định giá theo thời hạn sử dụng đất. Phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường của loại đất có cùng mục đích sử dụng đã chuyển nhượng. Giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với những nơi có đấu giá quyền sử dụng đất hoặc thu nhập từ việc sử dụng đất.

Cùng một thời điểm, các thửa đất liền kề nhau có cùng mục đích sử dụng, khả năng sinh lợi. Thu nhập từ việc sử dụng đất tương tự như nhau thì có mức giá như nhau.

Thông tin về khung giá đất

Chính phủ ban hành khung giá đất định kỳ 05 năm một lần. Áp dụng đối với từng loại đất, theo từng vùng. Trong thời gian thực hiện khung giá đất mà giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá tối đa. Hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá tối thiểu trong khung giá đất. Chính phủ điều chỉnh khung giá đất cho phù hợp.

Khung giá đất
Khung giá đất được áp dụng định kỳ 5 năm/lần đối với từng loại đất

Theo quy định của Chính phủ, khung giá đất được áp dụng định kỳ 5 năm/lần đối với từng loại đất, theo từng vùng. Trong thời gian thực hiện khung giá đất, giá đất tăng hoặc giảm 20% so với thị trường. Khung giá đất sẽ được điều chỉnh sao cho phù hợp.

Các trường hợp xác định bảng giá đất

Bảng giá đất được sử dụng là căn cứ trong các trường hợp cụ thể. Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức. Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp. Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân.

Tính thuế sử dụng đất. Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai. Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai.

Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước. Đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất. Đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *