Tag Archives: xuất khẩu hàng dệt may

Ngành xuất khẩu dệt may tại nước ta sụt giảm mạnh trong tháng 9

Ngành xuất nhập khẩu dệt may tại nước ta sụt giảm mạnh trong tháng 9

Trong bối cảnh đất nước khó khăn, tại các địa phương kinh tế trọng điểm phía Nam, kim ngạch xuất khẩu dệt may tiếp tục bị sụt giảm nghiêm trọng trong tháng 9. Bên cạnh đó, ngành dệt may cũng thiếu nhanh công trầm trọng và hiện tại chưa thể khắc phục nhanh chóng được. […]