Tag Archives: tình trạng nồm ẩm

Kinh nghiệm xây nhà ngăn chặn tình trạng nồm ẩm

Sử dụng vật liệu xỉ than và cát lót dưới nền nhà khi xây dựng ngăn chặn được nồm ẩm

Khi chuyển mùa, nhiều ngôi nhà xuất hiện tình trạng nồm ẩm đã gây ra nhiều bất cập cũng như những ảnh hưởng nhất định đến việc sinh hoạt của mọi người trong nhà. Tình trạng này sẽ được ngăn chặn nếu trong lúc xây dựng người thi công biết cách làm sàn nhà phù […]