Tag Archives: Tiểu đô thị thông minh

The 9 Stellars – Lựa chọn cuộc sống thông minh giữa thành phố hiện đại

Dự án The 9 Stellars

The 9 Stellars là một dự án Khu dân cư Ngân Thạnh, có tại Mặt tiền Đường Hoàng Hữu Nam, Long Bình, tạiTp.HCM. Do Công Ty Cổ Phần Ngân Thạnh làm chủ đầu tư chính và Sơn Kim Land là đơn vị phát triển dự án. Dự án có quy mô quy mô khá rộng […]