Tag Archives: thiết bị xây dựng nhà ở

Những kinh nghiệm hữu ích về hợp đồng xây dựng nhà ở

Chủ đầu tư phải quan tâm kỹ thương thảo chia sẻ thiệt hại trong hợp đồng xây dựng nhà ở

Trong các công đoạn xây dựng nhà ở, điều quan trọng mà gia chủ cũng như nhà thầu cần quan tâm chính là hợp đồng xây dựng. Những nội dung, điều khoản và trách nhiệm quy định trong hợp đồng phải được quan tâm, để ý kỹ lưỡng, hai bên phải hiểu rõ để giúp […]