Tag Archives: tầm nhìn phát triển

Tiềm năng thu hút vốn đầu tư tại thị trường bất động sản đảo Phú Quốc

Tiềm năng thu hút vốn đầu tư tại thị trường bất động sản đảo Phú Quốc

Đảo Phú Quốc, một trong ba đặc khu kinh tế của Việt Nam. Hiện, đã và đang thực hiện các chính sách và ưu đãi thuận lợi để thu hút đầu tư hàng loạt. Bao gồm giảm 50% thuế thu nhập cá nhân và doanh nghiệp cũng như miễn phí thuê. Các tập đoàn đầu […]