Tag Archives: tách đất thổ cư

Tách thửa đất thổ cư cần lưu ý những vẫn đề gì?

Tách đất thổ cư

Trong những năm gần đây, tách một thửa đất lớn thành nhiều thửa (mảnh) nhỏ hơn để bán, tặng hoặc chuyển nhượng đang là một trong những nhu cầu rất được quan tâm. Tuy nhiên việc tách thửa này có liên quan đến pháp luật. Và cũng chưa có nhiều người hiểu biết về vấn […]