Tag Archives: Sinic Holdings

Nhà phát triển bất động sản Modern Land rơi vào khủng hoảng nợ

Công ty Modern Land China đã trở thành nhà phát triển bất động sản mới nhất

Công ty Modern Land đã không thể trả được lãi và gốc đến hạn cho một trái phiếu trị giá đến 250 triệu USD. Theo một hồ sơ được công bố trên thị trường chứng khoán Singapore, nơi mà trái phiếu được niêm yết vào ngày 26 tháng 10. Công ty đã cho biết họ […]