Tag Archives: rau quả của Việt Nam

Rau quả nhiệt đới Việt Nam xuất khẩu sang EU vẫn còn rất thấp

Rau quả nhiệt đới Việt Nam xuất khẩu sang EU vẫn còn rất thấp

Mỗi năm, thị trường EU lại nhập khẩu khoảng 130 tỷ Euro rau quả để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Tuy nhiên, rau quả của Việt Nam mới chỉ chiếm chưa tới 1% thị phần tại thị trường này, một con số rất nhỏ so với với mức tiêu thụ thực tế. […]