Tag Archives: Paris

Đầu tư bất động sản xuyên biên giới sẽ đạt mức kỷ lục vào năm 2022

Một năm kỷ lục đối với đầu tư vào thị trường bất động sản xuyên biên giới

Công nghệ thông tin sẽ là một năm kỷ lục đối với đầu tư vào thị trường bất động sản xuyên biên giới vào năm 2022 tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương(APAC), với khối lượng đầu tư dự kiến ​​sẽ tăng khoảng 1/3. Đặc biệt, oử lĩnh vực văn phòng được dự […]