Tag Archives: nhà đầu tư nước ngoài

Việt Nam vẫn còn nhiều tiềm năng để thu hút vốn FDI

Việt Nam vẫn còn nhiều tiềm năng để thu hút vốn FDI

Nhiều nhà kinh tế dự báo rằng Việt Nam vẫn có thể thu hút khoảng 30 tỷ USD vốn từ FDI trong năm nay, tăng 2% so với năm ngoái. Tuy nhiên, để tăng khả năng thu hút dòng vốn FDI nhiều hơn nữa, Việt Nam cần nâng cao các tiêu chí như bảo vệ […]