Tag Archives: hợp đồng thông minh

Giao dịch bất động sản bằng công nghệ blockchain

Blockchain chính là công nghệ rất tiềm năng để có thể thay thế các quy trình bằng giấy

Đặc thù của các giao dịch trên thị trường bất động sản là có giá trị lớn, vì vậy, nên việc này thường mất nhiều thời gian, chi phí và các thủ tục giấy tờ để hoàn thiện cho giao dịch. Điều này, đã tạo ra vấn đề về thanh khoản và việc minh bạch […]