Tag Archives: giao dịch BĐS

Những tác động của covid 19 lần thứ 4 đến thị trường BĐS tại Việt Nam

Những tác động của covid 19 lần thứ 4 đến thị trường BĐS tại Việt Nam

Việt Nam hiện được nhiều người coi là điểm nóng tiếp theo của thị trường BĐS cao cấp. Với nền kinh tế đang bùng nổ, cùng với các luật gần đây đã giúp người nước ngoài mua bất động sản dễ dàng hơn. Do đó, các nhà đầu tư quốc tế giàu đã đổ xô […]