Tag Archives: Đông Nam Á

Bất động sản Đông Nam Á đang được giới trẻ phục hồi sau dịch

Khu vực Đông Nam Á sẽ tiếp tục nhận được nhiều sự đầu tư vào cơ sở hạ tầng

Khu vực Đông Nam Á sẽ tiếp tục nhận được nhiều sự đầu tư vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và tập trung phát triển trung tâm dữ liệu. Qua đó đã trở thành một trong những thị trường nổi bật về trung tâm dữ liệu phát triển nhanh nhất trên thế giới. […]

Bất động sản logistics ở Châu Á có xu hướng phát triển trong năm tới

CBRE đã công bố báo cáo về dịch vụ logistics tại khu vực châu Á

Ngoài ra, công ty bất động sản JLL tin rằng thị trường bất động sản châu Á trong năm nay sẽ tăng trưởng từ 15-20% so với năm ngoái. Họ coi năm 2021 là một thời điểm để đánh dấu sự khởi đầu của một chu kỳ tăng trưởng thị trường bất động sản mới […]