Tag Archives: doanh nghiệp APAC

Bất động sản được coi là yếu tố cơ bản giúp giảm lượng khí thải carbon

Một dự án tốt có thể giảm lượng khí thải carbon trong quá trình sử dụng của tòa nhà

Kể từ những năm 1970 đến nay, mức tiêu thụ tài nguyên của loài người đã bắt đầu vượt quá những gì mà hành tinh có thể tái tạo trong 1 năm. Theo Ngân hàng Thế giới cho biết, nếu như dân số thế giới đạt tới con số khoảng 9,6 tỷ người dự kiến […]