Tag Archives: Dầu thô trở thành xăng

Giá xăng tại Việt Nam vẫn thấp hơn so với mặt bằng chung trên thế giới

Giá xăng tại Việt Nam vẫn thấp hơn so với mặt bằng chung trên thế giới

Giá dầu thế giới tăng tác động rất nhiều đến sự phát triển kinh tế Việt Nam. Giá dầu tăng giúp đất nước tăng thu ngân sách từ dầu thô. Bên cạnh đó, còn giúp tăng thu gián tiếp từ các loại thuế nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt với xăng, dầu nhập khẩu. Tuy […]