Tag Archives: cư dân bờ Nam Kênh Đôi

Các hộ dân bờ Nam Kênh Đôi thuộc Quận 8 được tái định cư với kinh phí 9000 tỷ

Dự án tái định cư

Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những vùng kinh tế trọng điểm của nước ta với rất nhiều ngành đầu tư khác nhau. Trong đó, thị trường bất động sản tại đây là một trong những ngành thu hút nhiều nhà đầu tư nhất. Việc tái định cư cơ cấu lại nơi ở […]