Tag Archives: Covid – 19 lần 4

Những bước tiến nào dành cho thị trường bất động sản hậu Covid – 19

Những bước tiến nào dành cho thị trường bất động sản hậu Covid - 19

Tăng trưởng kinh tế cũng có thể tác động đáng kể đến nhu cầu bất động sản. Ví dụ, khi nền kinh tế thịnh vượng và tăng trưởng việc làm xảy ra, nhu cầu về không gian văn phòng thường tăng lên. Khi thu nhập cá nhân tăng lên từ những công việc mới này, […]