Tag Archives: Công ty Knight Frank

Đầu tư bất động sản Châu Á – Thái Bình Dương có chiều hướng tăng cao

Báo cáo cũng chỉ ra một trong những nhân tố sẽ ảnh hưởng đến nguồn đầu tư bất động sản

Công ty Knight Frank tư vấn bất động sản có trụ sở tại London được thành lập từ năm 1896, mới đây công ty đã công bố báo cáo các về nguồn vốn hoạt động trong lĩnh vực đầu tư bất động sản năm 2021. Theo đó, công ty đã dự báo rằng khu vực […]