Tag Archives: Chất lượng của xi măng

4 yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới cường độ bê tông

Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng tới cường độ bê tông trong xây dựng

Bê tông là loại vật liệu quan trọng trong các công trình xây dựng hiện nay. Có thể nói chất lượng bê tông ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của cả công trình. Và cường độ bê tông chính là một trong những giá trị để đánh giá chất lượng của vật liệu này. […]