Tag Archives: căn hộ bị bỏ không

Núi nợ 5.200 tỷ USD và hàng chục triệu căn hộ bị bỏ không ở Trung Quốc

Các công ty bất động sản ở Trung Quốc đang ngồi trên núi nợ

Các công ty bất động sản ở Trung Quốc đang ngồi trên núi nợ mà các quy mô ước tính cao hơn GDP ở Nhật Bản. Evergrande là một nhà phát triển bất động sản cao cấp đầu tiên gặp phải rắc rối nghiêm trọng trong việc triển khai chiến dịch kiểm soát vay nợ […]