Tag Archives: Bộ xây dựng

Bộ xây dựng đưa ra 7 nguyên nhân gây tranh chấp kéo dài tại chung cư

Bộ xây dựng đưa ra 7 nguyên nhân gây tranh chấp kéo dài tại chung cư

Các chung cư dương như là các địa điểm thường xuyên xảy ra các tranh chấp. Tuy nhiên, việc giải quyết thường bị chậm trễ kéo dài gây nhiều bất xúc cho phía người dân. Mới đây Bộ xây dựng đã đưa ra 7 lý do được xem là các lý do chính gây ra […]