Tag Archives: Bất động sản sơ cấp

Giữ giá các bất động sản sơ cấp ổn định trong suốt đại dịch COVID 19

Giữ giá các bất động sản sơ cấp ổn định trong suốt đại dịch COVID 19

Dịch bệnh COVID 2019 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường bất động sản. Đặc biệt là thị trường bất động sản sơ cấp với giá từ chủ đầu tư. Như một biện pháp cuối cùng, các chính phủ trên toàn thế giới phản ứng bằng cách áp đặt các lệnh đóng cửa. Cũng […]