Tag Archives: bất động sản logistics

Bất động sản logistics ở Châu Á có xu hướng phát triển trong năm tới

CBRE đã công bố báo cáo về dịch vụ logistics tại khu vực châu Á

Ngoài ra, công ty bất động sản JLL tin rằng thị trường bất động sản châu Á trong năm nay sẽ tăng trưởng từ 15-20% so với năm ngoái. Họ coi năm 2021 là một thời điểm để đánh dấu sự khởi đầu của một chu kỳ tăng trưởng thị trường bất động sản mới […]